En aftale med NOS betyder

Vores serviceaftale er med til at sørge for, at alt udstyr er serviceret efter gældende normer og regler, så det er sikkert at anvende til gavn for både virksomheden og medarbejdere.

Vi er medlem af Kranbranchen, det vil sige, at vores service montører er opdateret med den nyeste viden om gældende lovgivning og nyeste krav. Så har du tvivlsspørgsmål, kan vores montør vejlede og rådgive dig inden for området.

”Medlemmerne af Kranbranchen samarbejder om at uddanne og certificere servicemontører, samt holder dialogen med danske myndigheder og EU om regler og bedste praksis på området.”

En serviceaftale øger sikkerheden

Du er sikret at fristen for det lovpligtige årlige eftersyn ikke overskrides, vi sørger for at tager kontakt hvert år i god tid, inden eftersynet udløber, således der er god tid til at træffe aftale om en ny test. Derved slipper du for at bruge tid og ressourcer på at huske, hvornår løftegrej mm. skal testes.
Vi servicere og reparerer alt ønsket udstyr, så slidtage og defekter opdages i tide. Det giver en øget personlig sikkerhed og mindsker nedbrud i produktionen. Vi sikrer at det årlige lovpligtige eftersyn foretages jævnfør de gældende regler.

Reparation og udskiftning

Da vores testbil er udstyret med diverse standardreservedele, sker mindre reparationer og udskiftning af slidte eller kasserede dele, oftest i forbindelse med service / test, hvorefter udstyret er klar til brug igen så virksomheden mindsker driftstab.

Test og kontrol

Ingen opgave er for lille for vores service-team, ring og få en uforpligtende snak med os. Vi kommer ud i alle dele af landet, og vores personale klarer alle typer opgaver, fra rådgivning til omfattende specialopgaver, vi tester, servicerer og kontrollerer bl.a

Kædesæt & Kæde tilbehør.

Kontrolleres ved en visuel kontrol og ved måling. Kæder må maximalt udvise en forlængelse på 5% over en længde på 5 led, ligesom den maximale tilladte slidtage er 10% af den oprindelige dimension.

Rundsling, Løftebånd og Faldsikringsudstyr.

Kontrolleres visuelt for eventuel slidtage og deciderede skader på bånd og dug, samt mærkningen af samme kontrolleres.

Kædetaljer og Løftekløer.

Kontrolleres visuelt, og produkter som loven kræver trækprøvet, udføres selvfølgelig efter forskrifterne.

Stålwire og Wirestropper.

Vi gennemgår visuelt for trådbrud, korrosion, deformationer, m.v., samt wirens diameter jævnfør normen kontrolleres.

Løfte åg, Pallegafler o.l.

Kontrolleres for revner, samt visuelt for andre deformationer.